Recerca matemàtica aplicada a l'aula. Grup de treball de docents de matemàtiques de diversos centres interessats en la recerca en didàctica de les matemàtiques i la seva aplicació pràctica a l'aula. Tenim dos grups: REMA Vallès (a Granollers) i ReMA Pirineu (a Puigcerdà).

Arrenquem i Aprendre a fer matemàtiques - ReMA Pirineu!

Durant la primera sessió del grup REMAP es va donar la benvinguda als membres i es va parlar de l’organització del grup i els objectius d’aquest. Justament, el REMA va néixer de la voluntat d’analitzar investigacions fetes en el món acadèmic i portar-les a l’aula per a valorar la seva utilitat a nivell de didàctica.

Més …

El paper de les matemàtiques en els projectes STEM

Avui hem començant la sessió presentant algunes activitats que hem dut a l’aula aquest últim mes a 4t d’ESO i Batxillerat, en les quals els alumnes utilitzen el Geogebra per manipular els paràmetres de diverses funcions per comprendre’n els seus efectes o utilitzen el canvi de representació entre geometria i àlgebra per resoldre problemes de geometria mètrica i afí.

Més …

La perspectiva de gènere a l'aula de matemàtiques

Arrenquem any nou revisant les activitats de 1r i 2n que hem anat portant a l’aula. La Sònia i en Joaquim ens comparteixen la seva activitat sobre portes obertes i tancades. Cada vegada que es canta un múltiple s’obre o tanca una porta, o es doblega un paper, i discutim altres activitats relacionades amb múltiples i divisors, com aquesta d’NRich, i de jocs, així com activitats a 2n d’ESO per fer mesures indirectes al pati.

Més …