Bones activitats per a la transició entre primària i secundària

A la sessió del mes de gener, l’Enric i en Josep ens van presentar l’article sobre Bones activitats per a la transició entre primària i secundària d’en David Barba i la Cecilia Calvo, publicat a la revista NouBiaix.

Els autors proposen centrar l’atenció en desenvolupar processos més que no pas continguts, per apropar l’alumnat a un veritable treball matemàtic a l’aula. Les tres característiques bàsiques d’aquest tipus d’activitats són:

  • La resolució de problemes com a ambient.
  • La cerca de patrons i regularitats.
  • El costum de treballar de manera sistemàtica.

A més de seleccionar activitats riques, cal també que el professor:

  • convidi l’alumnat a treballar d’una manera plena,
  • els animi amb preguntes adequades,
  • pugui modificar el pla de classe quan algú fa una intervenció que ho recomana i que l’organitzi al moment de comunicar i discutir les troballes,
  • sigui flexible i estigui ben preparat.

L’article proposa 3 activitats per exemplificar aquest enfocament: cadena divisors, suma de fraccions i quadrilàters en un geoplà. Les activitats estan descrites a l’article i també a la presentació de la sessió.

Com a conclusió, hem vist que convé dissenyar activitats molt flexibles (és el propi alumnat qui, davant del mateix enunciat, determinen el grau d’aprofundiment), unificar una manera de fer matemàtiques a l’aula centrada en el tipus de pràctiques, i ajudar a progressar l’alumnat en l’actitud amb què s’enfronten a aquests problemes (per exemple, a l’hora de fer conjectures, justificar-les i avançar en el pensament exhaustiu i el treball sistemàtic).

Després de discutir sobre les propostes de l’article, vam compartir diverses activitats:

Finalment, ens vam centrar en desenvolupar l’activitat de suma de fraccions proposada a l’article i la portarem a l’aula al llarg d’aquest mes.

A la propera sessió de febrer revisarem les produccions de classe i parlarem de l’avaluació de la resolució de problemes a partir de l’article de Joana Villalonga i Jordi Deulofeu.