Què tant bons som estimant? - ReMA Pirineu

Presentació de Paula López

Títol: Situacions d'aprenentatge i projectes en l'àmbit de Matemàtiques

Sessió 4 amb la Paula López. Què tant bons som estimant?

Cal agafar estratègies per a estimar mesures grans i petites i tenir referències reals per a comparar.

Quins tipus d’estimacions existeixen?

 • Estimacions de càlcul

 • Estimació de càlcul

 • Subitizing: comptar de forma visual

 • Number line estimation

Les competències que es treballen quan estimem són:

 • Competència 1: modelitzar i resoldre situacions.

 • Competència 2: argumentar la idoneïtat

 • Competència 3: formular conjectures

 • Competència 4: estimant per parts i agafant patrons.

 • Competència 8: aprendre de l’error.

Els sabers parlen d’estimació tan en el sentit numèric com en el sentit de la mesura. S’ha de treballar de primer a quart curs de l’ESO.

L’error forma part del coneixement científic, i en el cas de la mesura i de l’estimació, la seva acceptació i tractar de controlar-lo és part del procés d’ensenyament i aprenentatge. Hi ha errors evitables (per exemple els que són conceptuals i deguts a l’ordre de magnitud) o inevitables (degut a la precisió).

Mètodes utilitzats en les estimacions:

 • Comparació de la unitat de mesura.

 • Comparació a partir de referents coneguts per l’alumnat.

 • Sense comparació: sobretot en volum i superfície. Hi ha magnituds

  les quals l’alumnat estan molt habituats a treballar-hi i poden comparar les unitats i referents. En canvi, en les unitat de volum i àrea no estan tan habituats.

Errors:

 • Errors conceptuals

 • Errors en la medició

 • Error en els instruments

 • Error en les unitats de mesura

Es realitzen millors estimacions de longitud que no pas volum, capacitat i àrea. L’alumnat no és conscient dels errors que cometen. Cal doncs, evitar centrar el procés d’ensenyament i aprenentatge en càlculs mecànics i buscar contextos propers a l’alumnat.

Maneres de portar-ho a l’aula:

 • Vídeos d’activitats manipulatives al CREAMAT sobre les unitats de

  mesura

 • D’altres activitats les podem trobar a DESMOS sobre unitats de

  mesura: Timewatching, Marbleslides.

<!-- -->

Sessió 4 amb la Paula López. Què tant bons som estimant?

Cal agafar estratègies per a estimar mesures grans i petites i tenir referències reals per a comparar.

Quins tipus d’estimacions existeixen?

 • Estimacions de càlcul

 • Estimació de càlcul

 • Subitizing: comptar de forma visual

 • Number line estimation

Les competències que es treballen quan estimem són:

 • Competència 1: modelitzar i resoldre situacions.

 • Competència 2: argumentar la idoneïtat

 • Competència 3: formular conjectures

 • Competència 4: estimant per parts i agafant patrons.

 • Competència 8: aprendre de l’error.

Els sabers parlen d’estimació tan en el sentit numèric com en el sentit de la mesura. S’ha de treballar de primer a quart curs de l’ESO.

L’error forma part del coneixement científic, i en el cas de la mesura i de l’estimació, la seva acceptació i tractar de controlar-lo és part del procés d’ensenyament i aprenentatge. Hi ha errors evitables (per exemple els que són conceptuals i deguts a l’ordre de magnitud) o inevitables (degut a la precisió).

Mètodes utilitzats en les estimacions:

 • Comparació de la unitat de mesura.

 • Comparació a partir de referents coneguts per l’alumnat.

 • Sense comparació: sobretot en volum i superfície. Hi ha magnituds

  les quals l’alumnat estan molt habituats a treballar-hi i poden comparar les unitats i referents. En canvi, en les unitat de volum i àrea no estan tan habituats.

Errors:

 • Errors conceptuals

 • Errors en la medició

 • Error en els instruments

 • Error en les unitats de mesura

Es realitzen millors estimacions de longitud que no pas volum, capacitat i àrea. L’alumnat no és conscient dels errors que cometen. Cal doncs, evitar centrar el procés d’ensenyament i aprenentatge en càlculs mecànics i buscar contextos propers a l’alumnat.

Maneres de portar-ho a l’aula:

 • Vídeos d’activitats manipulatives al CREAMAT sobre les unitats de

  mesura

 • D’altres activitats les podem trobar a DESMOS sobre unitats de

  mesura: Timewatching, Marbleslides.

<!-- -->